Skip to main content

Zespół Muzyki Dawnej "Scandicus"

Zespół Muzyki Dawnej Scandicus występuje w obecnym składzie od 2007 roku, a jego członkowie należą do Stowarzyszenia Śląskie Zakłady Sztuki; zespół zajmuje się muzyką średniowieczną, przede wszystkim wokalną. W jego repertuarze znajdują się pieśni religijne i świeckie, pochodzące z wielu źródeł, takich jak: Laudario di Cortona, Cantigas de Santa Maria, Llibre Vermell.